חנות לחיילים - חנות למתגייסים
ספק רשמי של
כוחות הביטחון
משלוח חינם

מעל 150 ש"ח

דרגות בצה”ל

דרגות צה''ל

דרגות בצהל הן סימן היכר וסוג של תעודת זהות שמעידה על ותק החייל בשירותו הצבאי. יש מגוון רחב של סוגי דרגות, החל מדרגות שמיועדות לשירות סדיר, דרגות שמיועדות לשירות קבע ללא קצונה ודרגות קצונה. בעמוד הקרוב נתמקד במערך  דרגות צהל, נבין כיצד הוא עובד, מה העקרונות שעל פיהם מקודמים חיילים בצבא ועוד.

כיצד עובד מערך הדרגות בצה”ל?

מערך הדרגות בצהל עובד בצורה שונה עבור כל חלק בשירות. ניתן לחלק את מערך הדרגות לשלוש חטיבות: חטיבת השירות הסדיר, חטיבת משרתי קבע נגדים וחטיבת משרתי קבע בדרגת קצין. פירוט הדרגות עובד על פי הצורה הבאה:

דרגות חוגרים (שירות סדיר)- דרגות שתפורות לאורך הזרוע ולא בכותפות:

טוראי

טוראי

דרגה זו ניתנת לכל חייל באשר הוא עם גיוסו לצבא. סימן ההיכר של הדרגה הוא פס אחד, אך חשוב לציין שבשום יחידה בצבא לא נהוג לתפור את הדרגה הזו. משמעות המילה טוראי נובעת מהמילה טור, ומסמלת את טור החיילים שהחייל נמצא בראשית דרכו בצבא.

רב טוראי ( רב”ט)

דרגות בצה''ל 1

דרגה זו ניתנת לכל חייל במהלך שירותו הצבאי- אך בפרקי זמן שונים בהתאם לאופי שירותו הצבאי. סימן ההיכר של הדרגה הוא שני פסים, ותפקידים שמוגדרים כלוחמים אינם נוהגים לתפור דרגה זו על המדים.

חיילים במערך הקרבי מועלים לדרגה זו בתום שבעה חודשי הכשרה, בעוד תומכי לחימה מועלים לדרגה זו לאחר שמונה חודשים. חיילים בשירות כללי מועלים לדרגה זו בתום עשרה חודשי שירות מלאים.

סמל

דרגות בצה''ל 2

דרגה זו ניתנת לכל חייל במהלך שירותו הצבאי- אך בפרקי זמן שונים בהתאם לאופי שירותו הצבאי. סימן ההיכר של הדרגה הוא שלושה פסים.

דרגת הסמל מוגדרת כדרגת הפיקוד הנמוכה ביותר בצבא (על אף שבשנים האחרונות צהל מבצע מערכי הדרכה והסמכה על בסיס מפקדים בדרגת רב טוראי). חיילים במערך השירות הקרבי זכאים לדרגה זו לאחר 16 חודשי שירות, ואילו לוחמים שסיימו קורס פיקודי- זכאים לדרגה לאחר שנה בלבד. חיילים תומכי לחימה זכאים לדרגה לאחר 18 חודשי שירות, בעוד חיילים מהמערך הכללי זכאים לדאגה לאחר 20 חודשי שירות מלאים.

סמל ראשון (סמ”ר)

דרגות בצה''ל 3

סימן ההיכר של דרגה זו הוא שלושה פסים ועלה זית במרכז הדרגה. חיילים בעלי אופי שירות קרבי ובעלי קורס פיקודי, זכאים לקבל את דרגת הסמ”ר לאחר שנתיים מלאות בשירות. חיילים קרביים ללא אופי הכשרה פיקודי יענדו את הדרגה לאחר שנתיים וארבעה חודשים. בנות שחתמו שירות קבע לתקופה של שנה– יהיו זכאיות לקבל את הדרגה שנה מיום קבלת דרגת הסמל.

חיילות בשירות סדיר רגיל לא מגיעות לדרגה זו (על אף שחיילות בשירות קרבי מקבלות וזכאיות לדרגת סמ”ר).

דרגות נגדים (שירות קבע)- חיילים בשירות קבע שלא עברו קורס קצינים, דרגות כתף:

רב סמל (רס”ל)

דרגות בצה''ל 4

הדרגה הראשונה למשרתי הקבע. הדרגה מוענקת בדרך כלל לאחר שנתיים מרגע קבלת דרגת הסמ”ר. סימן ההיכר של דרגה זו הוא משולש (נקרא בשפה הצבאית ‘סיטרואן’) .חשוב לציין שעם תחילת שירות הקבע לגברים או לנשים קרביות, הם יהיו עם דרגות הסמ”ר, עד למעבר שנתיים מיום קבלת הסמ”ר.

רב סמל ראשון (רס”ר)

דרגות בצה''ל 5

דרגה שנייה בשירות קבע. הדרגה מוענקת בזמנים שונים על פי אופי כל יחידה, אך חייבת להיות מוענקת עד תשע שנים מיום קבלת דרגת הרס”ל. סימן ההיכר של הדרגה הוא שני משולשים צמודים (שני ‘סיטרואנים’).

רב סמל מתקדם (רס”מ)

דרגות בצה''ל 6

דרגת קבע בכירה. סימן ההיכר של הדרגה הוא משולש וכוכב צמוד אליו. הדרגה מוענקת בזמנים שונים על פי אופי היחידה, אך לא מאוחר משבע שנים ממועד קבלת הרס”ר. מדובר באנשי קבע בכירים שבדרך כלל חתומים לשירות צבאי מלא.

רב סמל בכיר (רס”ב)

דרגות בצה''ל 7

דרגה בכירה בשירות הקבע. סימן ההיכר של הדרגה הוא שני משולשים וכוכב צמוד אליהם. גם כאן, אופי כל יחידה משתנה ובהתאם מועד קבלת הדרגה, אך לא יאוחר משבע שנים מיום קבלת הרס”מ.

רב נגד בכיר (רנ”ג)

דרגות בצה''ל 8

הדרגה הבכירה ביותר שניתן להגיע אליה בשירות קבע ללא קצונה. סימן ההיכר של הדרגה הוא שלושה משולשים וכוכב אחד. את הדרגה הזו נהוג לקבל על פי מידת ההערכה של המפקדים הבכירים, ואין חובה שחייל יפרוש משירות קבע עם הדרגה הזו.

דרגות קצינים (שירות סדיר/קבע)- חיילים שעברו קורס קצינים, דרגות כתף בלבד:

סגן משנה (סג”מ)

דרגות בצה''ל 9

הדרגה הראשונה במערך הקצונה. סימן ההיכר של הדרגה הוא מלבן בעל עלה זית.

סגן

דרגות בצה''ל 10

הדרגה השנייה במערך הקצונה. סימן ההיכר של הדרגה הוא שני מלבנים עם עלי זית. את הדרגה נהוג לקבל עם הכניסה לשירות הקבע או כאשר חייל עתודאי סיים תואר ראשון.

סרן

דרגות בצה''ל 11

הדרגה השלישית במערך הקצונה. סימן ההיכר של הדרגה הוא שלושה מלבנים עם עלי זית. את הדרגה מקבלים לאחר שלוש שנים מלאות בדרגת סגן או בעת סיום לימודי תאור שני.

רב סרן (רס”ן)

דרגות בצה''ל 12

דרגה שנחשבת לדרגה בכירה במערך הקצונה. סימן ההיכר של הדרגה הוא ‘פלאפל’ אחד על הכותפת, והוא מוענק לקצינים לאחר שלוש שנים מקבלת דרגת סרן ובתנאי שיקבלו מינוי רב סרן. באותו נשימה, חיילים שמוגדרים דוקטור– זכאים לדרגה זו.

סגן אלוף

דרגות בצה''ל 13

דרגה שמתייחסת למפקדי יחידות. סימן ההיכר של הדרגה הוא שני פלאפלים. מינוי דרגות סגן אלוף מותנה באישור אלוף לפחות או באישורו הישיר של הרמטכ”ל.

אלוף משנה

דרגות בצה''ל 14

דרגה שמקבילה למח”ט. סימן ההיכר של הדרגה הוא שלושה פלאפלים על הכותפת. קבלת דרגה זו מותנית באישורו הישיר של הרמטכ”ל או של שר הביטחון.

תת אלוף (תא”ל)

דרגות בצה''ל 15

הדרגה מוענקת על ידי שר הביטחון או הרמטכ”ל באופן ישיר. סימן ההיכר של הדרגה הוא חרב ועלה זית בהצלבה.

אלוף

דרגות בצה''ל 16

מספר בודד של חיילים בדרגת אלוף (בשירות פעיל). הדרגה מוענקת על ידי שר הביטחון או הרמטכ”ל באופן ישיר. סימן ההיכר של הדרגה הוא חרב ועלה זית בהצלבה- ולצידם פלאפל בודד.

רב אלוף

דרגות בצה''ל 17

הדרגה הגבוהה ביותר בצה”ל. זו הדרגה של הרמטכ”ל המכהן, וקבלת הדרגה מותנית באישורו הישיר והבלעדי של שר הביטחון ובהמלצות הממשלה.

למעשה מערך הדרגות של צהל נועד ומשמש ליצירת היררכיה ולתפעול שוטף של כלל המערך הצבאי. הדרגות- בין אם דרגות בשירות סדיר, בין אם דרגות בשירות קבע ללא קוצה או דרגות בשירות קבע עם קצונה- מהוות סממן ישיר לוותק החייל בצבא, ומהווה מעין תעודת זהות אישית לכל חייל וחיילת.

רכישת דרגות בצה”ל

תגובה אחת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את הפוסט

מאמרים מומלצים
תוכן עניינים